ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

ХОТЕЛ АРКА СКОПЈЕ

17-19.04.2005, Скопје, Хотел „Арка“

Народниот правобранител го отвори Регионалниот семинар за човекови права за правници во организација на “Форум”.