ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени
Edit

СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ИЏЕТ МЕМЕТИ СО СПЕЦИЈАЛНИОТ ПРЕСТАВНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ОН ЗА БРАНИТЕЛИТЕ НА ЧОВЕКОВИ ПРАВАГ-ЃА ХИНА ЏИЛАНИ

25.09.2007, Скопје

Народниот правобранител г. Иџет Мемети се сретна со специјалниот преставник на Генералниот секретар на ОН за бранителите на човекови права г.ѓа Хина Џилани. На средбата беше разговарано за начинот на остварувањето на надлежностите на народниот правобранител, потешкотиите со кои се соочува при нивното изврешување, како и за неговата соработка со другите институции. На средбата стана збор и за соработката на омбудсманот со другите организации -бранители на човекови права. Специјалниот преставник г-ѓа Џилани особено се интересираше за соработката со Министерството за внатрешни работи по однос на преставките што се однесуваат на користењето на посебните полициски овластувања.