ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

СТУДИСКА РАЗМЕНА НА ПЕРСОНАЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ОМБУДСМАНОТ НА КОСОВО

01.02.2005

1-28 Февруари - Студиска размена на персонал на народниот правобранител и Омбудсманот на Косово