ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА УНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

10.12.2008, Скопје

Во Информативниот Центар на Европската унија во Скопје по повод одбележувањето на 60-годишнината на Универзалната Декларација за човекови права се одржа панел дискусија на која свое излагање имаше и Народниот правобранител Иџет Мемети.