ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ВКЛУЧЕНОСТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

02.декември.2016

Народиот правобранител г.Иџет Мемети заедно со заменик-претставникот на Канцеларијата на УНИЦЕФ г-ѓа Елпсет Ериксон и заменик-народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа, по повод Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби го промовираа Извештајот од спроведеното истражување за вклученоста на децата со посебни потреби во редовното образование, кој нардниот правобранител со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ го спроведе во сите основни училишта во државата.

повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО НЕКОЛКУ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО ЦЕЛ ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО НА ПРЕТСТОЈНИТЕ ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

11.декември.2015

Народниот правобранител потпиша Меморандум за соработка со Граѓанската асоцијација „МОСТ“, Асоцијацијата за демократски иницијативи- Гостивар, Центарот за економски анализи, Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ и Младинскиот културен центар-Битола, со цел реализација на проектот „Патоказ кон слободни и фер избори“.

повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КАНЦЕЛАРИИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БЕГАЛЦИ ПРИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

29.октомври.2015

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети, и пpетставникот на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите Нации во Скопје(УНХЦР), г. Мохамад Ариф, потпишаа Mеморандум за соработка со цел да с еунапреди системот на правна заштита во областа на азилот и бездржавјанството, со што ќе се овозможи поделотворна заштита на индивидуалните права загарантирани со Уставот и државното законодавство и ќе се поттикне развивањето на практики кај државните институции кои што се целосно компатибилни со применливите стандарди од меѓународното право и се предмет н авладеење на правото.

повеќе

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ИЗГОТВИ ПОСЕБНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА КАКО ДРЖАВЈАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

06.март.2014

Во Република Македонија се уште има значителен број на незапишани лица во матичната евиденција што претставува пречка по однос на остварувањето на основните права на овие лица.

повеќе
|Архива|