ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА НАРОДНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ-НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ

25.06.2013

Народниот правобранител – Национален превентивен механизам (НПМ) преку Инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија – TAIEX, на 25 и 26 јуни организираше регионална работилница на која учестуваа претставници на НПМ Албанија, НПМ Македонија, НПМ Србија, НПМ Словенија, НПМ Црна Гора, Омбудсманите на БиХ и Косово, НПМ Полска, како и претставници на Асоцијата за превенција од тортура (АПТ), Комитетот за спречување тортура при Совет на Европа и Обединети Нации. ...


ВИДЕО НАДЗОР ВО МЕСТАТА НА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА

10.05.2013

Народниот правобранител-Национален превентивен механизам со поддршка на TAIEX програмата и во соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци на 10 Мај 2013 година одржа работилница на тема ,,Видео надзорот во местата на лишување од слобода”. ...


ПРОМОВИРАН ПРАКТИЧНИОТ ВОДИЧ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОПУШТЕНОСТ НА ЖАЛБИТЕ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

23.04.2013

„Практичен водич за критериумите за допуштеност на жалбите пред Европскиот суд за човекови права“ и „Европско право“ се публикациите кои на 23 април беа промовирани во Скопје, а кои се подготвени од страна на германската фондација за меѓународна правна помош (ИРЗ). ...


ОБРАЌАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА: ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ СОРАБОТКАТА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ, ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И НЕЗАВИСНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА

15.04.2013

Задоволство ми е што можам да Ви се обратам на оваа регионална конференција посветена на потребата од Европска интеграција низ соработката на парламентите, граѓанското општество и независните регулаторни тела. ...


РАБОТНА СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ СО ПРЕТСТАВНИКОТ НА ВИСОКИОТ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БЕГАЛЦИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНХЦР), Г. МОХАМЕД АРИФ

04.03.2013

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети, оствари работна средба со претставникот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите Нации (УНХЦР), г. Мохамед Ариф, на која разменија информации за својата работа и активности. ...